Goji XXV Tin

$28.95

3 wick tin candle
Fragrance Family: Citrus / Fruity
Notes of Goji Berry, Ripe Mango & Tarocco Orange.